Trekompetanse

En rapport fra Statsbygg til Mat og landbruksdepartementet viste at årsakene til lite bruk av tre i store konstruksjoner skyltes manglende bestillerkompetanse både i det offentlige og private markedet. Videre viste rapporten manglende kompetanse og erfaring blant rådgivere og entreprenører/byggmestere.

Trebruk kan via sitt nettverk bidra til å skaffe kompetanse vedrørende brann, lyd, statikk, geoteknikk og tekniske fag som samtidig behersker trekonstruksjoner.

Prekvalifiserte løsninger i tre

Trebruk vil arbeide for å skape prekvalifiserte løsninger i samarbeid med produsentene og rådgiverne der det i dag ikke finnes klare og godkjente alternativer i tre i markedet. Et av prosjektene har ført til at SINTEF har utarbeidet teknisk godkjenning (TG) for sammensatte spikerplate-konstruksjoner.

Et annet prosjekt har ført frem til en rapport om bygg høyere enn 4 etasjer i tre for brannklasse 3. Rapporten er levert Dibk (direktoratet for byggkvalitet) og målsettingen er å endre veiledningen til teknisk forskrift.

Tre og klima

Trebruk vil arbeide for å skape prekvalifiserte løsninger i samarbeid med produsentene og rådgiverne der det i dag ikke finnes klare og godkjente alternativer i tre i markedet. Et av prosjektene har ført til at SINTEF har utarbeidet teknisk godkjenning (TG) for sammensatte spikerplate-konstruksjoner. Et annet prosjekt har ført frem til en rapport om bygg høyere enn 4 etasjer i tre. Rapporten er levert Dibk (direktoratet for byggkvalitet) og målsettingen er å endre veiledningen til teknisk forskrift.

Det arbeides også med et måleprosjekt knyttet til treets termiske og hygrotermiske egenskaper. Vi ser at massivtre-elementer isolerer bedre enn u-verdi beregningene tilsier. Dette skal måles i prosjektet Lager 12 Norlines for Borg havn IKS i Fredrikstad hvor vegger kun består av massivtre.