Trebrukprosjektene – Raskt og lønnsomt med tre

En fremtid i tre – Industrialisering og innovasjon

Trebrukprosjektene – Trebygg er bra for miljøet

Tre som byggemateriale – Studentboliger i Halden

Unikt samarbeid – om unikt byggemateriale

Oversikt over våre prosjekter

Listen under viser prosjekter som Trebruk har påvirket på forskjellige måter. Totalt representerer disse prosjektene et massivtrevolum pr juni 2017 på ca 65.000 m3.

Dersom dette hadde blitt produsert i Norge og råstoffet var tatt ut fra norske skoger ville det tilsvart et uttak på nesten 300.000 m3 tømmer. Klimaeffekten av prosjektene utgjør ca 150.000 tonn CO2 ekvivalenter.

Studentboliger

 • Pentagon byggetrinn 1 og 2, Ås  Brosjyre
 • Remmen, Halden       Brosjyre
 • Dramsvegen, Tromsø
 • Bakkenteigen, Horten
 • Kongsberg
 • Bø i Telemark
 • Bjølstad, Fredrikstad
 • Kjølnes, Porsgrunn   Se film under linker
 • Jektevikstbakken, Bergen
 • Sørhauggata 100, Haugesund    Brosjyre
 • Fantoft, Bergen
 • Moholt, Trondheim
 • Kringsjå, Oslo
 • Campus Ringerike, Hønefoss
 •  Øvre Sund, Drammen

Sykehjem og omsorgsboliger

 • Hov omsorgsboliger, Ringerike
 • Møylandssenteret, Andebu
 • Ullerud sykehjem, Drøbak
 • Bergheim Demenssenter, Halden

Eneboliger

 • Fritznerbakken, Sarpsborg
 • Lundgårdsvei, Sarpsborg
 • Kirkeveien, Sarpsborg
 • Leilighetsprosjekt, Finse

Barnehager

 • Flå barnehage, Flå
 • Duestien barnehage, Skien
 • Fagerlund, Gran
 • Moholt, Trondheim
 • Fjell, Drammen
 • Jekteviksbakken, Bergen
 • Flå barnehage, Flå

Forretningsbygg:

 • RS-Tunet, Horten

Skoler

 • Gjennestad videregående skole, Stokke
 • Bamble videregående skole, Bamble
 • Bamble skole, Bamble
 • Moflata skole, Skien
 • Atrå skole, Tinn
 • Kodal ungdomsskole, Sandefjord
 • Tjøme ungdomsskole, Færder
 • Horten skole, Horten
 • Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg
 • Karlshus skole. Brosjyre
 • Bjørkelangen skole 1 – 10, Aurskog Høland kommune
 • Horten videregående skole, Horten kommune
 • Sauland skole, Hjartdal kommune
 • Flesberg skole, Flesberg kommune
 • Idd Skole, Halden kommune
 • Os skole, Rakkestad kommune

Bibliotek

 • Moholt, Trondheim

Idrettshall

 • Sandefjord Idrattshall
 • Flerbrukshall, Hobøl kommune
 • Ishall, Sandefjord kommune

Utviklingsprosjekter

 • TG – Sintef, sammensatte takstol-pakker og branndokumentasjon
 • TG – Sinef, massivtre-elementer for Martinssons Trä.
 • Akustiske paneler til R6 i samarbeid med løvtre-produsenter.
 • Tester og dokumentasjon av tregulv på Gardermoen, OSL, i samarbeid med løvtreprodusenter og Treteknisk Institutt.
 • Mulighetsstudie for trehimling i nye lokaler på Gardermoen, OSL, i samarbeid med løvtreprodusenter.
 • Prekvalifisering av bygg i tre over 4 etasjer i samarbeid med Helpro AS, Roar Jørgensen AS og Sintef.
 • Dokumentere treets termiske og hygrotermiske egenskaper i forhold til U-verdi i samarbeid med iTRE, Treteknisk Institutt og Borg Havn IKS.
 • Markedsanalyser av massivtre-markedet for Treklyngen – Follum og for Innovasjon Norge.

Mobiliserings og markedsarbeid for å øke bruken av tre

 • Støtte byggherrer og gjennomføre prosesser i anbudsfasen for å heve trekompetansen til entreprenøren og dermed skape trygghet i kalkylearbeidet.
 • Støtte Rakkestad kommune i arbeidet med «Ordførere for tre» – kampanjen.
 •  Generell informasjonsvirksomhet gjennom befaringer på byggeplass og på ferdige bygg.