Om oss

Trebruk AS

Etableringene av første Trebruk – selskap kom som et resultat av et samarbeid mellom lokale aktører innen skog og bygg i Østfold/Akershus og Innovasjon Norge. Målsettingen var å videreføre arbeidet i Treforum for Østfold og Akershus for å øke bruken av tre. Etableringen skjedde i 2008 og den røde tråden i selskapets aktivitet skulle være å arbeide for konkrete prosjekter bygget i tre. Det ble satt fokus på de store konstruksjonene hvor en endring ville føre til store volum. Dette var viktig for å få frem hvilke barrierer som hemmer utviklingen og sette fokus på

å løse disse. Det ville være aktuelt å beskrive tekniske løsninger, etablere tekniske godkjenninger, endre forskrifter, finne nye prosesser og heve kompetansen i verdikjeden. Målsettingen var å skape nye ordre mot trebransjen, som ikke ville komme uten dette arbeidet, og derigjennom øke leveransene av tømmer til samme bransje. Trebruk ble raskt en del av tresatsningen til Landbruks og Matdepartementet gjennom Innovasjon Norge. Og som en del av satsningen ble Trebruk 014 etablert i 2014.

Etableringene av første Trebruk – selskap kom som et resultat av et samarbeid mellom lokale aktører innen skog og bygg i Østfold/Akershus og Innovasjon Norge.

Målsettingen var å videreføre arbeidet i Treforum for Østfold og Akershus for å øke bruken av tre. Etableringen skjedde i 2008 og den røde tråden i selskapets aktivitet skulle være å arbeide for konkrete prosjekter bygget i tre. Det ble satt fokus på de store konstruksjonene hvor en endring ville føre til store volum. Dette var viktig for å få frem hvilke barrierer som hemmer utviklingen og sette fokus på å løse disse. Det ville være aktuelt å beskrive tekniske løsninger, etablere tekniske godkjenninger, endre forskrifter, finne nye prosesser og heve kompetansen i verdikjeden. Målsettingen var å skape nye ordre mot trebransjen, som ikke ville komme uten dette arbeidet, og derigjennom øke leveransene av tømmer til samme bransje.

Trebruk ble raskt en del av tresatsningen til Landbruks og Matdepartementet gjennom Innovasjon Norge. Og som en del av satsningen ble Trebruk 014 etablert i 2014.

Vår målsetting

Trebruk har som målsetting å arbeide for øket bruk av tre i regionen rundt Oslofjorden, konsentrert om fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud og Telemark. Arbeidet skjer gjennom selskapene Trebruk AS og Trebruk 014 AS som henholdsvis har kontor i Sarpsborg og i Larvik. Det er Bjørn Lier og Per Arild Aasheim som har ansvaret på hver sin side av fjorden. Det er dokumentert at det å benytte tre som bærekonstruksjon i store prosjekter gir betydelige miljøgevinster og gir grunnlag for et stort verdiskapnings-potensiale. Ved å øke kompetansen blant verdikjedens deltagere vil vi skapet en trygghet og dermed danne grunnlag for å endre praksis. Verdkjeden består av arkitekter, rådgivende ingeniører for alle fag, entreprenører/byggmestere og underentreprenører. Kompetansehevingen skal skje gjennom konkrete byggeprosjekter.

Eiere & Samarbeidspartnere

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle